ACTIC

Què és l'ACTIC?

Logo ACTIC Les sigles ACTIC corresponen a la denominació “acreditació de competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació”.

L'ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L'ACTIC permetrà a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com l'obtenció del certificat seran telemàtics.

Les persones que superin satisfactòriament la prova tindran un certificat acreditatiu que emetrà la Generalitat, i que els possibilitarà acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o administració.

Característiques de l'actic

Per mitjà de l'ACTIC , la persona titular por acreditar, davant de qualsevol instància pública o privada, les seves competències en tecnologies de la informació i la comunicació.

Els seus continguts incorporen una perspectiva global sobre la societat del coneixement, i sobre les bones pràctiques, el civisme i la cultura digital.

Les persones amb discapacitat igual o superior al 33% han de declarar aquesta circumstància en la sol·licitud i l'han d'acreditar amb documentació oficial davant l'Oficina Gestora.

Fer la prova

És convenient utilitzar el navegador Google Chrome. Podeu accedir a la zona privada del portal ACTIC prement aquí.

En cas que us adverteixi de problemes de seguretat, hauríeu de donar permís d'accés a través de l'enllaç "Entenc els riscos", a continuació prement el botó "Afegir excepció..." i finalment "Confirmar excepció de seguretat". Un cop dins, introduir el tipus i número de document, la contrasenya i ja podreu accedir a la zona privada.

A més, per evitar possibles problemes durant les proves Actic és recomanable que esborreu el "caché" (anant al menú Eines del navegador,Opcions,Avançades, Pestanya Red i Netejar el contingut web en caché) i l'historial del navegador.

Logo Generalitat

Competències i nivells

Què vol dir competència digital?

La competència digital és la combinació de coneixements, habilitats i actituds que heu de tenir per assolir amb eficàcia i eficiència objectius determinats en l'àmbit de les TIC i de la cultura digital. En total l'ACTIC fixa vuit competències digitals. El grau de dificultat de cada competència varia en funció del nivell del qual us vulgueu examinar.


Hi ha diversos nivells?

Existeixen 3 nivells de certificació:

  • Nivell 1: Certificat bàsic (75 minuts i 40 activitats)
  • Nivell 2: Certificat mitjà (100 minuts i 70 activitats)
  • Nivell 3: Certificat avançat (35 minuts i 25 activitats per competència)


Si considero que ja tinc prou competències, puc accedir directament al nivell avançat?

No, s'ha d'haver aprovat el certificat mitjà (nivell 2).

Preu

Quant costa?

La taxa que s'ha de pagar per fer l'examen de cadascun dels nivells és:

 

  • Nivell 1: Certificat bàsic 19,95 €
  • Nivell 2: Certificat mitjà 26,50 €
  • Nivell 3: Certificat avançat 33,10 €

Hi ha algun col·lectiu exempt de pagar o que pot gaudir d'algun descompte?

No heu de pagar la taxa si esteu a l'atur, si sou jubilats o si patiu alguna discapacitat igual o superior al 33%.

També podeu tenir una bonificació d'un 30 o 50% si sou membres de famílies nombroses o de famílies monoparentals, de categoria general o especial, respectivament.

Les persones amb discapacitat igual o superior al 33% podeu demanar en la inscripció a la prova l'adaptació o adequació del temps o dels mitjans materials necessaris per tal de realitzar-la.

Taxes per l'ACTIC

Consultar full informatiu >>

FAQ's

És obligatori tenir l'ACTIC?

No és obligatori però sí molt útil. Penseu que, progressivament, per accedir a determinats llocs de treball tant públics com privats es pot convertir en un requisit necessari com pot ser, per exemple, un determinat nivell de llengua o disposar del carnet de conduir.

És per a totes les edats?

Les persones més grans de 16 anys són les que es poden examinar de l'ACTIC.

És indispensable tenir l'ACTIC per trobar feina?

No és indispensable, però segur que amb aquesta acreditació incrementeu les vostres opcions a l'hora d'ocupar un lloc de treball.

Hi ha llocs de treball que necessàriament requeriran disposar de l'ACTIC?

De mica en mica l'ACTIC pot ser un requisit d'accés a determinats llocs de treball, sobretot aquells que impliquen un ús habitual de la informàtica.

Més FAQ's?>>