"Carnet" de manipulador d'aliments

asf

El R.D. 109/2010 estableix que les empreses del sector alimentari estan obligades per normativa a formar els manipuladors d’Aliments en qüestions d’higiene alimentària. Aquest decret trasllada la responsabilitat en matèria de formació al operadors d’empreses alimentàries, que hauran d’acreditar, en les visites de control oficial, que els manipuladors de les empreses han estat correctament formats.

Aquests cursos de manipulador d’aliments han de realitzar-los persones que degut a la seva activitat laboral tenen contacte directe amb els aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venta, subministra i serveis de productes alimentaris al consumidor.


Els cursos de manipulador d’aliments disponible són els següents:

  • Curs Manipulador d’Aliments.
  • Curs Manipulador d’Aliments d’Alt o Major Risc.

Certificat

El que comunment es coneix com “Carnet de manipulador d’aliments” correspon a un Certificat amb el que es pot treballar a qualsevol comunitat autònoma doncs no té cap limitació territorial (R.D. 109/2010).

Els documents acreditatius es consideraran vàlids en tant que es tingui previst en la formació de l’empresa o bé, fins que com a conseqüència d’una verificació realitzada per l’administració a través del control sanitari oficial, s’entengui que el manipulador no demostra capacitació suficient.


Modalitats i característiques

asf

Basem la formació que impartim a manipuladors fonamentalment en la modalitat on-line (teleformació) pels avantatges que ofereix als nostres clients.

Pel desenvolupament dels cursos on-line de Manipulador d’Aliments partim d’un principi pedagògic “la formació pas a pas” que ajuda a assimilar amb facilitat els coneixements que es transmeten. Des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet es pot accedir al curs i de forma consecutiva passar les pantalles de continguts teòrics o navegar lliurement per repassar els conceptes objecte d’estudi, sempre assistit per un tutor especialista en Ciències de la Salut.

asf

També organitzem cursos presencials per grups de treballadors.

asf

Els cursos tenen una durada màxima estimada per a la seva realització de 6 hores, en funció de la capacitat d’assimilació de cada alumne.

APLICACIÓ ON-LINE PER A LA GESTIÓ D'AL·LÈRGENS I APPCC (ANÀLISIS DE PERILLS I PUNTS DE CONTROL CRÍTICS)