La formació a Meca Centre

La formació dels nostres alumnes és una premissa indispensable en el tarannà del nostre centre.

Classe d'informàtica Per a dur a terme aquesta tasca ens hem rodejat d'un important grup de professionals docents. Tot el nostre jove professorat és titulat i expert en les diferents matèries que impartim, tenint una àmplia experiència en el món educatiu. A més ho complementem amb els equipaments didàctics més moderns existents.

Hem segmentat en tres grans blocs el nostre camp d’acció formativa segons a qui va adreçat:

  • En primer lloc les activitats extra-escolars que oferim a través de les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (A.M.P.A)
  • En segon lloc les que impartim com a Centre Organitzador de la Fundació Tripartita de formació contínua.
  • I en tercer lloc el que va adreçat al públic en general, empreses, i a les institucions (públiques o privades).

Anualment es matriculen de l'ordre de 4.000 alumnes i ja podem comptar amb més de 75.000 que han fet algun tipus de curs amb nosaltres.