Informàtica infantil

DURADA:

---

OBJECTIU:

Aprendre els fonaments de la informàtica amb l'ús de programes lúdics per a infants.

ADREÇAT:

Alumnes de primària de cicle inicial (6-7 anys).

TEMARI DEL CURS

 • Creative Writer (escriptura)
 • Format del text: fonts, tipus de lletra, mida de lletra, color, efectes de text.
 • Edició del text: eines per esborrar, desfer, refer, retallar, copiar i enganxar text.
 • Enganxines: dibuixos per complementar els textos.
 • Imprimir els documents.
 • Fine Artist (dibuix)
 • Eines per dibuixar: pinzells de diversos estils, enganxines, textos amb efectes, dibuix amb 3D, pot de pintura amb diferents efectes.
 • Associació de sons a objectes del dibuix.
 • Eines d'edició: escalar parts del dibuix, retallar, copiar i enganxar dibuixos.
 • Imprimir els dibuixos.

Microsoft Windows

DURADA:

---

OBJECTIU:

Familiaritzar a l'alumne amb les parts més importants d'un ordinador i amb el funcionament del sistema operatiu Microsoft Windows.

ADREÇAT:

Alumnes sense coneixements previs en informàtica.

TEMARI DEL CURS

 • Història de la informàtica.
 • Parts de l'ordinador.
 • Ús del ratolí.
 • Aprenentatge del teclat.
 • El taulell de control.
 • Funcionament de les finestres.
 • L'explorador de Windows.
 • El wordpad.

Adobe Photoshop

DURADA:

---

OBJECTIU:

Aprenentatge de les eines del programa per a retocar i editar imatges i fotografies

ADREÇAT:

Alumnes que utilitzin amb fluïdesa l'entorn del sistema operatiu Microsoft Windows i necessitin una aplicació de tractament d'imatge professional .

TEMARI DEL CURS

 • Estudi de l'entorn de treball.
  • Barra d'eines, barra d'opcions, paletes.
 • Estudi de les eines de retoc i dibuix.
  • Eines de selecció, de text, de pintura, degradats, clonació, ...
 • Tractament d'imatge amb l'ús de capes.
  • Funcionament de les capes, estils de capa, màscares de capa, capes d'ajustament.
 • Funcionament dels canals.
 • Utilització de traçats.

Adobe Illustrator

DURADA:

---

OBJECTIU:

Aprenentatge de l'entorn de treball i les eines d'un dels programes professionals de disseny gràfic vectorial més utilitzats per a la creació de tota mena d'il"lustracions gràfiques.

ADREÇAT:

Alumnes que desitgin dominar eines i tècniques per crear gràfics d'aparença professional per a tot tipus de publicacions i pàgines web.

TEMARI DEL CURS

 • Estudi de l'entorn de treball.
 • Estudi de les eines per crear formes bàsiques.
 • Pintura.
 • Creació i edició de traçats amb la ploma.
 • Les capes.
 • Transformació d'objectes
 • Treballar amb textos.
 • Atributs d'aspecte, estils i efectes.

Adobe Flash

DURADA:

---

OBJECTIU:

Aprenentatge de l'entorn de treball i les eines d'un dels programes professionals de creació d'imatge dinàmica en entorns webs, presentacions i aplicacions on-line.

ADREÇAT:

Alumnes que desitgin dominar eines i tècniques per crear gràfics animats i interactius professional per a tot tipus de presentacions i pàgines web.

TEMARI DEL CURS

 • Estudi de l'entorn de treball.
 • Estudi de les eines per crear formes bàsiques.
 • La línea de temps. Fotogrames.
 • Creació i ús de llibreries.
 • Mapes de bits, botons, clips de pel"lícula.
 • Efectes de temps.
 • Gestió de capes.
 • ActionScript.

Adobe Dreamweaver

DURADA:

---

OBJECTIU:

Aprenentatge de l'entorn de treball i les eines d'un dels programes professionals de creació de planes web, tant dinàmiques com estàtiques amb facilitats per incorporar elements gràfics de l'entorn Macromedia com ara Flash.

ADREÇAT:

Alumnes que desitgin dominar eines i tècniques per crear i gestionar planes web completes amb tota mena d'elements interactius i amb una gran força visual.

TEMARI DEL CURS

 • Estudi de l'entorn de treball. Treball a nivell de codi/disseny
 • Conceptes bàsics de planes web. Html, CSS, XML, ...
 • Ús de plantilles inicials.
 • Estructura de planes dinàmiques. ASP, PHP, ...
 • Inserció de controls. Controls Spry.
 • Incorporació de gestió de Base de dades.
 • Publicació web. Manteniment.

Visual Basic (bàsic)

DURADA:

---

OBJECTIU:

Introducció a les bases de la programació d'aplicacions per a Microsoft Windows amb el llenguatge Visual Basic.

ADREÇAT:

Alumnes usuaris habituals de programes informàtics interessades en desenvolupar les seves pròpies aplicacions.

TEMARI DEL CURS

 • Controls i propietats.
 • Successos de controls.
 • Declaració i definició de variables.
 • Estructures de control.
  • If...then..else, select case...end select, do...while, do...until, for...next..
 • Matrius de variables.
 • Matrius de controls.
 • Depuració del codi font.
 • Compilació del codi font per generar l'executable.

Visual Basic (avançat)

DURADA:

---

OBJECTIU:

Complementar els coneixements de programació assolits en el nivell bàsic amb tècniques i recursos més sofisticats.

ADREÇAT:

Alumnes amb nocions bàsiques de programació que vulguin aprofundir en tècniques més avançades.

TEMARI DEL CURS

 • Formularis MDI.
 • Programació del ratolí.
 • Taules de dades.
 • Accés al sistema d'arxius (lectura i escriptura).
 • Gestió de la impressora mitjançant la programació.
 • Bases de dades.
 • Gràfics.
 • Generació d'informes.

Internet

DURADA:

---

OBJECTIU:

Oferir a l'alumne una visió general dels serveis que ofereix Internet i aprendre el seu funcionament.

ADREÇAT:

Alumnes que disposin de nocions bàsiques d'informàtica i vulguin descobrir les possibilitats que ofereix Internet.

TEMARI DEL CURS

 • Història d'Internet.
 • Navegació per la Web.
 • Els cercadors i el seu funcionament.
  • Google, MSN, Yahoo,...
 • Correu electrónic.
  • Alta d'un compte de correu, gestió del compte de correu per enviar i rebre missatges, fitxers adjunts.
 • Missatgeria instantània.
 • Xat.
 • Fòrums.

Informàtica del dia a dia

DURADA:

---

OBJECTIU:

Introducció a la informàtica amb l'estudi global de les eines i utilitats d'ús freqüent en la informàtica de consum.

ADREÇAT:

Alumnes amb pocs coneixements en informàtica que vulguin tenir una idea general de les aplicacions i possibilitats de la informàtica de consum.

TEMARI DEL CURS

 • Conceptes bàsics de Windows.
 • Introducció als processadors de textos.
 • Introducció als cercadors d'Internet.
 • Correu electrònic.
 • Compressors de fitxers.
 • Descàrrega de música i continguts audiovisuals.
 • MP3 i fotografia digital.
 • Ús de pendrives.
 • Programes de gravació de continguts en CD/DVD.
 • Blogs.

Linux

DURADA:

---

OBJECTIU:

Estudi del sistema operatiu de programari lliure Linux a nivell d'usuari i administració bàsica del sistema.

ADREÇAT:

Alumnes que vulguin introduir-se en entorns de programari lliure.

TEMARI DEL CURS

 • Història.
 • Instal.lació.
 • Conceptes bàsics de linux.
 • Escriptori.
  • Teclat i ratolí
  • Comportament de les finestres
  • Temes d'escriptori
 • Navegador Nautilus.
  • Configuració de Nautilus
  • Moure i copiar fitxers
  • Eliminar fitxers
  • Crear i eliminar carpetes
 • Administració d'usuaris.
 • Gestor de paquets d'instal.lació.
 • Estudi dels programes per realitzar tasques bàsiques habituals amb textos (Writer), fotografies (F-Spot), Internet (Firefox), etc.

GIMP

DURADA:

---

OBJECTIU:

Domini de l'entorn i les eines d'aquest potent programa d'edició i retoc fotogràfic.

ADREÇAT:

Alumnes que necessitin una aplicació de tractament d'imatge gratuït.

TEMARI DEL CURS

 • Estudi de l'entorn de treball.
 • Obrir , guardar i crear imatges.
 • Seleccions.
 • Capes, canals i traçats.
 • Eines de dibuix.
 • Eines de tractament del color.
 • Textos.
 • Filtres.

Inkscape

DURADA:

---

OBJECTIU:

Aprenentatge de l'entorn de treball i les eines del programa de dibuix vectorial de programari lliure més utilitzat.

ADREÇAT:

Alumnes interessades en la creació d'il.lustracions i logotips amb una eina potent i gratuïta.

TEMARI DEL CURS

 • Entorn de treball.
 • Documents.
 • Eines.
 • Creació de formes.
 • Moure, escalar i girar objectes.
 • Seleccionar i agrupar .
 • Farciments i contorns.
 • Edició de traçats.
 • Creacio? de textos.

Evolution

DURADA:

---

OBJECTIU:

Utilització de les funcions de correu, contactes i calendari per a organització personal.

ADREÇAT:

Alumnes que necessitin una eina que integri funcions avançades de gestió de la informació personal.

TEMARI DEL CURS

 • Configuració d'un compte de correu.
 • Redactar i enviar correu.
 • Lectura de missatges.
 • Contestar missatges.
 • Adjuntar fitxers.
 • Contactes.
 • Calendari.
 • Notes.

Cursos relacionats

Curs de tècnic

Veure més info >>