Llei Orgànica de Protecció de Dades

L.O.P.D La llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), és una Llei Orgànica espanyola que té per objectiu garantir i protegir, pel que fa al tractament de dades personals, les llibertats públiques, i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor, intimitat i privacitat personal i familiar.

La llei estableix l’obligació a totes les empreses i empresaris autònoms, d’adaptar-se a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Amb la finalitat de poder complir amb aquest marc normatiu li oferim els nostres serveis professionals d’adaptació a la LOPD, garantint-li:

  • Un sistema d’adaptació a la normativa permanentment assistit per un equip de Professionals de Dret que controlen el procés d’adaptació de la seva empresa.
  • Evitar possibles sancions econòmiques a la seva empresa que, per llei, oscil·len entre els 600€ i els 600.000€.
  • Blindar la seva empresa davant de males accions de tercers evitant el robatori de clients.
  • Aportar un valor afegit als seus clients i proveïdors. Doncs aquest segell, l’avala en el compliment de la Llei en el que fa referència al tractament de dades.

Accés

Entitats

Logo LOPD Solutions Logo AEPD

Informació

Per a més informació o per concretar una entrevista personal en la vostra seu social, truqueu als telèfons 972300482 o 972610287

Logo Meca Centre Contacta amb nosaltres

C/Barris i Buixó cantonada C/Picasso - 17200 - Palafrugell